ZAJĘCIAILOŚĆ
WEJŚĆ
CENA
ZA KARNET
WEJŚCIE
JEDNORAZOWE
PIERWSZE
ZAJĘCIA
LATINO & SALSA SOLO4 x 60 min
8 x 60 min
70.00
110.00
25.005.00
TANIEC TOWARZYSKI4 x 75 min120.00 / para35.00 / para5.00 / para
LEKCJA INDYWIDUALNA1 x 60 min70.00 / para—–nie obejmuje
LEKCJA INDYWIDUALNA1 x 45 min60.00 / para—–nie obejmuje
LEKCJA INDYWIDUALNA1 x 90 min110.00 / para—-nie obejmuje
PAKIET LEKCJI INDYWIDUALNYCH6 x 60 min360.00 / para—–nie obejmuje
ZAJĘCIA W RAMACH WIECZORU PANIEŃSKIEGO1 x 60 min200.00/250.00
(w zależności
od ilości uczestników)
—-nie obejmuje

Większość zajęć w naszym Studiu trwa 60 min. Wyjątkiem jest Taniec Towarzyski – 75 min;

PIERWSZE ZAJĘCIA W NASZYM STUDIU Z KAŻDEJ FORMY TANECZNEJ – SĄ W CENIE 5,00.
Pierwsze zajęcia w cenie 5,00 NIE DOTYCZĄ: zajęć indywidualnych, pakietów lekcji indywidualnych, grupowych kursów tańca dla narzeczonych;
5,00 jest płatne w recepcji PRZED ZAJĘCIAMI;
Opłata za pierwsze zajęcia jest NIEZALEŻNA od decyzji o zapisaniu się do grupy i nie zobowiązuje do zakupu karnetu;
Opłatę miesięczną należy uiścić najpóźniej przed drugimi zajęciami;
Płatności za zajęcia dokonywać można gotówką w recepcji szkoły lub przelewem na konto bankowe podane w zakładce „Kontakt”. W przypadku przelewu potwierdzenie należy okazeć w recepcji przed wejściem na opłacone zajęcia. W Studiu nie ma możliwości płatności kartą;

KARTY MULISPORT PLUS:
przy każdorazowym wejściu, wraz z kartą konieczne jest okazanie dowodu tożsamości;
obejmują: wszystkie stałe zajęcia grupowe;
nie obejmują: zajęć indywidualnych, grupowych kursów tańca dla narzeczonych, pakietu lekcji indywidualnych, pokazów tańca;

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETU:

  • Opłaty dotyczą 4 lub 8 kolejno odbywających się zajęć (w zależności od wykupionego karnetu);
  • karnet ma ważność 30 dni;
  • W przypadku nieobecności opłata za zajęcia nie przechodzi na następny miesiąc;
  • W przypadku nieobecności na zajęciach nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany karnet;
  • Nieobecność na zajęciach można odrobić na innych zajęciach;
  • Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba/para*;
  • Posiadacz karnetu zobowiązany jest do rejestracji przed każdymi zajęciami;
  • Termin ważności karnetu nie ulega przedłużeniu czasowemu;
  • Ważność karnetu kończy się z dniem wskazanym na druku karnetowym;

* dotyczy zajęć tańca towarzyskiego