CENNIK

ZAJĘCIAILOŚĆ
WEJŚĆ
CENA
ZA KARNET
WEJŚCIE
JEDNORAZOWE
PIERWSZE
ZAJĘCIA
LATINO & SALSA SOLO4 x 60 min
8 x 60 min
80.00 /
130.00
30.005.00
TANIEC TOWARZYSKI4 x 75 min135.00 / para40.00 / para5.00 / para
TANIEC TOWARZYSKI
(para z jedną kartą Multisport)
4 x 75 min70.00 / osoba bez karty25.00 / osoba bez karty5.00 / osoba bz karty
LEKCJA INDYWIDUALNA1 x 60 min80.00 / para—–nie obejmuje
LEKCJA INDYWIDUALNA1 x 45 min70.00 / para—–nie obejmuje
LEKCJA INDYWIDUALNA1 x 90 min120.00 / para—-nie obejmuje
PAKIET LEKCJI INDYWIDUALNYCH6 x 60 min440.00 / para—–nie obejmuje
GRUPOWY KURS DLA NARZECZONYCH4 X 60 min250 / para—–nie obejmuje
ZAJĘCIA W RAMACH WIECZORU PANIEŃSKIEGO1 x 75 min300.00 (do 9 uczestników) / 350.00
(powyżej 9 uczestników)
—-nie obejmuje

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 1.07.2022

ZAJĘCIAILOŚĆ
WEJŚĆ
CENA
ZA KARNET
WEJŚCIE
JEDNORAZOWE
PIERWSZE
ZAJĘCIA
LATINO & SALSA SOLO4 x 60 min
8 x 60 min
80.00 /
140.00
30.0010.00
TANIEC TOWARZYSKI4 x 75 min145.00 / para40.00 / para10.00 / para
TANIEC TOWARZYSKI
(para z jedną kartą Multisport)
4 x 75 min70.00 / osoba bez karty25.00 / osoba bez karty10.00 / osoba bz karty
LEKCJA INDYWIDUALNA1 x 60 min90.00 / para—–nie obejmuje
LEKCJA INDYWIDUALNA1 x 45 min80.00 / para—–nie obejmuje
LEKCJA INDYWIDUALNA1 x 90 min140.00 / para—-nie obejmuje
PAKIET LEKCJI INDYWIDUALNYCH6 x 60 min500.00 / para—–nie obejmuje
GRUPOWY KURS DLA NARZECZONYCH4 X 60 min300.00 / para—–nie obejmuje
ZAJĘCIA W RAMACH WIECZORU PANIEŃSKIEGO1 x 75 min350.00 (do 9 uczestników) / 400.00
(powyżej 9 uczestników)
—-nie obejmuje

Większość zajęć w naszym Studiu trwa 60 min. Wyjątkiem jest Taniec Towarzyski/Taniec Użytkowy – 75 min;

PIERWSZE ZAJĘCIA W NASZYM STUDIU Z KAŻDEJ FORMY TANECZNEJ – SĄ W CENIE 10.00.
Pierwsze zajęcia w cenie 10.00 NIE DOTYCZĄ: zajęć indywidualnych, pakietów lekcji indywidualnych, grupowych kursów tańca dla narzeczonych;
10.00 jest płatne w recepcji PRZED ZAJĘCIAMI;
Opłata za pierwsze zajęcia jest NIEZALEŻNA od decyzji o zapisaniu się do grupy i nie zobowiązuje do zakupu karnetu;
Opłatę miesięczną należy uiścić najpóźniej przed drugimi zajęciami;
Płatności za zajęcia dokonywać można gotówką w recepcji szkoły lub przelewem na konto bankowe podane w zakładce „Kontakt”. W przypadku przelewu potwierdzenie należy okazeć w recepcji przed wejściem na opłacone zajęcia. W Studiu nie ma możliwości płatności kartą;

KARTY MULISPORT PLUS:
przy każdorazowym wejściu, wraz z kartą konieczne jest okazanie dowodu tożsamości;
obejmują: wszystkie stałe zajęcia grupowe;
nie obejmują: zajęć indywidualnych, grupowych kursów tańca dla narzeczonych, pakietu lekcji indywidualnych, pokazów tańca;

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETU:

  • Opłaty dotyczą 4 lub 8 kolejno odbywających się zajęć (w zależności od wykupionego karnetu);
  • karnet ma ważność 30 dni;
  • W przypadku nieobecności opłata za zajęcia nie przechodzi na następny miesiąc;
  • W przypadku nieobecności na zajęciach nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany karnet;
  • Nieobecność na zajęciach można odrobić na innych zajęciach;
  • Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba/para*;
  • Posiadacz karnetu zobowiązany jest do rejestracji przed każdymi zajęciami;
  • Termin ważności karnetu nie ulega przedłużeniu czasowemu;
  • Ważność karnetu kończy się z dniem wskazanym na druku karnetowym;

* dotyczy zajęć tańca towarzyskiego